ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน 11

Isidro Ferrer  Los sueños de Helena Texto de Eduardo Galeano 64 páginas. Color. 170 x 250 Barcelona, Libros del Zorro Rojo, 2011

Isidro Ferrer
Los sueños de Helena
Texto de Eduardo Galeano
64 páginas. Color. 170 x 250
Barcelona, Libros del Zorro Rojo, 2011

Advertisements

ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน การเดินทางของผมเปีย

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

 

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

THE BRAIDS’ JOURNEY: When My Dreamboat Comes Home_Yodchat Bupasiri_ยอดฉัตร บุพศิริ 2013

ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน 10

The open country of woman's heart  ridiculouslyinteresting.wordpress.com

The open country of woman’s heart
ridiculouslyinteresting.wordpress.com

ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน 9

Andrea Galvani, ‘Death of an image #9′, 2006. C-print on aluminum dibond, 108 x 146 cm. Collection AGI, MART Museum, Italy.

Andrea Galvani, ‘Death of an image #9′, 2006. C-print on aluminum dibond, 108 x 146 cm. Collection AGI, MART Museum, Italy.

Andrea Galvani, ‘Death of an image #5′, 2005. C-print mounted on aluminum dibond, 108 x 146 cm. Collection AGI, MART Museum, Italy.

Andrea Galvani, ‘Death of an image #5′, 2005. C-print mounted on aluminum dibond, 108 x 146 cm. Collection AGI, MART Museum, Italy.

Andrea Galvani, ‘The Intelligence of Evil #5′, 2007.

Andrea Galvani, ‘The Intelligence of Evil #5′, 2007.

cr http://ridiculouslyinteresting.com/2013/01/07/horses-balloons-bunnies-and-smoke-surreal-photographs-by-andrea-galvani/#more-1762

 

 

Sitting down on a bank to wait for my train

I thought then how we surrender...

I thought then how we surrender…

I had jumped up and cried, "Let's explore".  The horror of the situation was ended.

I had jumped up and cried, “Let’s explore”.
The horror of the situation was ended.

The Waves
Virginia Woolf

 

ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน 8 : Lisa Kokin

 

ต่อเมื่อเรือฝันของฉันกลับบ้าน 7

Unknown photographer, Portrait of three women, 19th century. Sense of deep suffering. “The Unseen Eye: Photographs from the Unconscious”(Aperture, 2011) by W.M. Hunt