คลังเก็บรายเดือน: เมษายน 2013

.

Advertisements

ดวงใจเราจึงดิ่งจมลงสู่แสงที่เรืองขึ้นมานี้

Musée du Louvre

Musée du Louvre, March 2013

Musée du Louvre, March 2013

Musée du Louvre, March 2013

Musée du Louvre, March 2013

Musée du Louvre, March 2013

Ophrys apifera

หนึ่ง

มีเวิ้งฟ้าแต่ไม่มีระลอกคลื่น
ไม่มีการถาโถม ไม่มีความไร้ที่สิ้นสุด
ไม่ใกล้เคียงกับคำว่าไร้ก้นบึ้ง
เท้าเหยียบยืนอยู่บนพื้นที่ใด
ไม่ใช่ทะเล

ดุจดังผึ้งที่สะสมน้ำผึ้งมากจนเกินไป

” -even this spider and this moonlight between the trees,
and even this moment and I myself. ”

The Gay Science 341-194 

เป็นคำถาม

ทุกทิศทางรั้งรอต่อทุ่งหญ้าแห่งไหน
ตรงที่เก่าก่อนนั้นใครเคยต้อนรับใคร
และภูมิทัศน์ใดที่หวนคืนมา

ไทยๆ

“… นั่นหมายความว่า สิ่งที่เกิดควบคู่กับการหยิบเอาคนอื่นมาจัดแสดง
อธิบายหรือใช้เป็นอัตลักษณ์ของตนนั้น
มักจะสะท้อนจิตสำนึกที่อยากมีอำนาจเหนือคนอื่น หรือความเป็นอื่น
ซึ่งในที่นี้ก็คือชนชั้นนำแบบใหม่ที่มีมุมมอง”คนนอก”

…ผ่านกระบวนการนี้ ชนชั้นนำสยามยังสามารถวางตัวเองเป็นศูนย์กลาง
โดยมีชาวตะวันตกและชาวบ้านนอกเป็นจุดอ้างอิง
กล่าวคือ มีชาวตะวันตกไว้คอยไล่กวดอยู่เบื้องหน้า
และชาวบ้านไว้คอยลากจูงอยู่เบื้องหลัง…”

หน้า 100
อัตลักษณ์ไทย: จากไทยสู่ไทยๆ
ประชา สุวีรานนท์
และ บริโภคความเป็นไทย
โดย เกษียร เตชะพีระ