คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2012

เราเป็นเหมือนเมฆในหมู่เมฆ

Elephant Train, Amboseli, 2008 NICK BRANDT
Aula de Especialización Fotográfica

เพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีรูป เราเป็นเหมือนเมฆในหมู่เมฆ และเป็นเพราะว่าครูพี่เลี้ยงทั้งหลายต่างก็จ้ำฝีเท้าหนีกันไปหมดเพื่อจะได้ไม่ต้องอยู่ข้างๆ ตัวพวกเราในควันเมฆ เรา เด็กๆ ทุกคนจึงต่างคนต่างก็อยู่ตัวคนเดียวในควันเมฆนั้น

ฟรองซวส โดลโต้
วัยเยาว์
แปลโดย สุกัญญา หาญตระกูล

Advertisements