คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2010

ภูมิทัศน์แสง

เหลืองอุ่นลอดพุ่มเถาเข้ามาใกล้

อาบไล้ก็แต่ไม้แก่เก่า

คืบทีละน้อย เคลื่อนคล้อยหลังเงา

เหล่าแสงผลัดผืนคืนต่อรูปทรง

หากไปไกลจากและหากหวนกลับ

หากการยอมรับนับว่าสูงส่ง

พลบหนึ่งเยี่ยมเยือน เหมือนยังอยู่คง

ที่ตรงเก่าก่อน ฉันขอต้อนรับ

Advertisements